Formulari de Contacte
Nom i Cognoms:
Domicili:
CP i Població:
Provincia:
Telèfon:
Email:
Observacions:
Accepto la LOPD / Veure la Llei
D'acord amb l'establert en la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les dades de caràcter personal recollits, seran incorporats i tractats automàticament en els nostres fitxers, amb la finalitat d'establir relacions comercials de corredors d'assegurances.

Vè. podrà en qualsevol moment exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la Llei orgànica 15/1999.

El titular de les dades es compromet a comunicar per escrit a l'empresa qualsevol modificació que es produeixi en les dades aportades. Veure Llei